A study in green Autumn Show 2016

Achille Salvagni Atelier
12, Grafton Street
London